Jun's Tech Blog

Summary - Entries from November 2007

Topics from November, 2007

10 - Deutschweizer Tastatur / Umlaute unter Ubuntu

Thursday, November 15. 2007. Posted by Junya Keller in Linux

9 - Zaurus SL-C1000 (Aktia) + Angstrom

Sunday, November 11. 2007. Posted by Junya Keller in Linux